Garantie

Garantie
Zekerheid, iets dat wij bij Wim van Breda BV graag bieden, om u dit aan te bieden geldt er op nieuwe machines en werktuigen een garantietermijn van 12 maanden na
aflevering, tenzij anders is vastgesteld door de fabrikant.

Voor het indienen van een garantie dient u ons het ingevulde garantieformulier per mail naar jacoverweij@wimvanbreda.nl te sturen aangevuld met foto’s van de
defecte delen. Na het sturen van het garantieformulier stuurt u de defecte onderdelen Franco met een kopie van het garantieformulier op naar Wim van Breda BV.

Vervolgens dient Wim van Breda BV de aanvraag in bij de fabrikant/importeur. De fabrikant/importeur beoordeelt de ingediende garantie-aanvragen en uitsluitend zij
beoordeelt en bepaalt wat voor garantie in aanmerking komt. *ingezonden delen worden eigendom van de fabrikant.

Klik hier om het garantieformulier te openen